Now showing items 1-1 of 1

  • Bezpečnost systémů v inteligentních instalacích 

   Author: Stančeková Simona; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Zloch Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práca sa venuje širšej rešerši oblasti inteligentných systémov používaných v domácnostiach alebo v mestách a popisuje princípy fungovania týchto systémov. Jej cieľom je podať všeobecné informácie o možných spôsoboch ...