Now showing items 1-6 of 6

  • Návrh systému větrání administraivní budovy 

   Author: Jiří Vaněk; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem vzduchotechnického sytému v administrativní budově. Budova je složena z kanceláří a garáží a je řešena jako přístavba ke stávající kancelářské budově. Tato práce se skládá z projektové ...
  • Větrání a chlazení administrativní budovy radnice a policie 

   Author: Hana Čermáková; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Cílem zadané diplomové práce bylo vypracovat prováděcí projektovou dokumentaci vzduchotechniky a projektovou dokumentaci chlazení objektu ke stavebnímu povolení pro administrativní budovu radnice a policie v Mníšku pod ...
  • Větrání administrativní budovy 

   Author: František Augustin; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout vhodný způsob větrání konkrétní administrativní budovy s ohledem na současné hygienické požadavky. Tj. zejména zajištění dodávky dostatečného množství čerstvého vzduchu na osobu a ...
  • Větrání administrativní budovy 

   Author: Anastasiia Koltakova; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Miškovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Předmětem této diplomová práce se zabývá návrhem větrání konkrétní administrativní budovy. Výstupem projektové části je návrh systému vzduchotechniky včetně distribuce vzduchu. Projektová dokumentace je zpracována na úrovni ...
  • Vytápění administrativní budovy 

   Author: Vojtěch Paur; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Beneš Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem projektu vytápění administrativní budovy. V první části se práce zabývá možnostmi vytápění administrativních budov. Druhá část se věnuje konkrétnímu návrhu vytápění zvolené budovy. ...
  • Zdravotní technika v administrativní budově s provozní halou 

   Author: Klára Velechová; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Předmětem této bakalářské práce je zdravotní technika v administrativní budově s provozní halou nacházející se v Moravanech u Brna. První část bakalářské práce se zabývá rešerší, která řeší zpětné využití dešťových vod jak ...