Now showing items 1-1 of 1

  • Studie a návrh stabilního hasicího zařízení mlhového na budovu muzea paroplavby v Praze 

   Author: Bukovjan Marek; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Pechová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Předmětem této diplomové práce jsou dvě základní části. V první části je zpracován návrh mlhového stabilního hasicího zařízení na budovu muzea paroplavby v Praze dle technické normy ČSN P CEN/TS 14972. Projekt je ve stupni ...