Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh mlhového stabilního hasicího zařízení pro objekt hotelového typu 

   Author: Václav Hruška; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Mudruňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Předmětem této diplomové práce je mlhové stabilní hasicí zařízení. Práce je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, ve které se zabývám funkcí, účinky, vlastnostmi a využitím mlhového stabilního hasicího zařízení ...