Now showing items 1-1 of 1

  • Koncepční studie hospodaření s vodou v bytovém domě 

   Author: Klára Slavkovská; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Hadraba Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Diplomová práca je zameraná na hospodárenie s vodou v rezidenčnom objekte. V teoretickej časti sa nachádza rozdelenie odpadových vôd podľa druhov. Ďalej sú spracované opatrenia hospodárenia s odpadovými vodami. Následne ...