Now showing items 1-1 of 1

  • Větrání polyfunkčního domu Modrá hvězda 

   Author: Václav Maleček; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Petlach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Diplomová práce se zabývá návrhem systému větrání polyfunkčního domu. Práce je rozdělena na textovou část a projektovou část. V textové části je popsán koncept technických zařízení budovy – systém hospodaření s pitnou, ...