Recently added

Now showing items 21-40 of 367

  • Požární řešení objektu bytového domu s komerční plochou 

   Author: Kaločai Tomáš; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Zákora Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení bytového domu s komerční plochou na rohu ulice Vršovická a Sportovní. První část obsahuje požárně bezpečnostní řešení, které je posuzováno dle příslušných norem ...
  • Kostel Sv. Mikuláše - statické posouzení a návrh sanačních metod 

   Author: Dejdar Lukáš; Supervisor: Maroušková Aneta; Opponent: Kubát Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem této bakalářské práce je vyhotovit stavebně technický průzkum kostela svatého Mikuláše a provést statické posouzení vybraných konstrukcí včetně návrhu konkrétních sanačních opatření. Součástí práce je pořízení ...
  • Polyfunkční dům v Ostravě 

   Author: Belkoski Marko; Supervisor: Nováček Jiří; Opponent: Vychytil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je rozpracování zadání do dokumentace v úrovni stavebního povolení (jeho stavební část). Důraz je kladen na komplexní návrh a rozšíření projektu o řešení důležitých stavebních detailů. Vybrané ...
  • Bytový dům 

   Author: Lopatka Václav; Supervisor: Gattermayerová Hana; Opponent: Hanzalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace novostavby bytového domu v rozsahu ke stavebnímu povolení. Bytový dům je lokalizován v Milovicích a jeho zaměření je na dostupné bydlení a bydlení pro ...
  • Projekt autoservisu v Praze 

   Author: Součková Michaela; Supervisor: Nováček Jiří; Opponent: Vychytil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Hlavní naplní této bakalářské práce je projekt autoservisu ve formě projektu ke stavebnímu povolení. Zadáním projektu byla architektonická studie autoservisu. Projekt se zaměřuje na konstrukční a materiálové řešení objektu. ...
  • Průzkum a návrh sanace kostela sv. Havla ve Štolmíři 

   Author: Schejbal Martin; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Pazderka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá zjednodušeným stavebně technickým průzkumem kostela svatého Havla ve Štolmíři a návrhem nutných sanačních opatření vybraných poruch této stavby. Práce je zaměřena na zhodnocení současného stavu ...
  • Vlhkostní vlastnosti dřeva a jejich využití pro analýzu obalových konstrukcí moderních dřevostaveb 

   Author: Kotrbatý Lukáš; Supervisor: Staněk Kamil; Opponent: Kopecký Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Hlavním cílem této práce bylo podrobně analyzovat vlhkostní chování nejběžnějších obvodových stěn v moderních dřevostavbách. Toto bylo provedeno pomocí dynamické simulace v softwaru WUFI Pro 6.1, ve kterém byl zkoumán ...
  • Komplexní zateplení obálky panelového domu 

   Author: Petřík Jakub; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Náplní této bakalářské práce je řešení zateplení obvodového pláštěbbytového domu v Chomutově. Zateplení bude provedeno kompletně na celé budově, včetně spodní stavby, soklu a stropu mezi 1PP a 1NP. Součástí je také výměna ...
  • Metody zesilování zděných konstrukcí a jejich aplikace na vybraný objekt 

   Author: Balík Michael; Supervisor: Maroušková Aneta; Opponent: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zaobírá metodami zesilování zděných konstrukcí se zvláštním zaměření na FRP materiály a jejich následné použití na konkrétní objekt. První část práce se zaobírá seznámením s tradičními metodami používaných ...
  • Sportovní centrum v Harrachově 

   Author: Trabalka Marek; Supervisor: Stibůrková Běla; Opponent: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je projekt sportovního centra v Harrachově ve formě projektu ke stavebnímu povolení na základě architektonické studie. 1. NP a 2. NP tvoří sportovní centrum. V 3. NP se nachází restaurace. Nosná ...
  • Požárně bezpečnostní řešení sportovní haly v Praze Záběhlicích 

   Author: Košata Lukáš; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Eliáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá požárně bezpečnostním řešením zadaného stavebního projektu sportovní haly Záběhlice. Práce se skládá ze dvou stěžejních částí. V první části je provedena architektonicko-stavební a rámcově ...
  • Studie průběhu stavby "Kindergarten Karlín Park" 

   Author: Kovařík Miroslav; Supervisor: Maroušková Aneta; Opponent: Polák Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá studií průběhu a zhodnocením výstavby obytného souboru Kindergarten. První část se zaměřuje na popis stavebních objektů. Ve druhé části jsou popsány dva technologické postupy. Část třetí ...
  • Rekonstrukce RD v Srbsku 

   Author: Ljubisavljevič Đorđe; Supervisor: Stibůrková Běla; Opponent: Kumšta Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   V mé práci se zabývám rekonstrukcí starého rodinného domu v Srbském městě Smederevská Palanka na penzion. Původní projektová dokumentace neexistovatala a tak jsem jí vytvořil sám na základě vlastního měření celého objektu. ...
  • Objekt letištního cateringu 

   Author: Příšovská Kateřina; Supervisor: Stibůrková Běla; Opponent: Kumšta Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Zadáním mé bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení dle zadané architektonické studie. V další části jsou posouzeny tepelně technické vlastnosti obalových konstrukcí a návrhy skladeb.
  • Mateřská škola 

   Author: Čtveráček Jiří; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Zadáním mé bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení mateřské školy dle zadané architektonické studie. V podrobnosti prováděcí dokumentace byla řešena fasáda. Rozšiřující část řeší v ...
  • Bytový dům v Praze 9, Na Bulovce 

   Author: Bártová Magdalena; Supervisor: Burgetová Eva; Opponent: Michalová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Zpracovávala jsem projektovou dokumentaci, dle zadané architektonické studie, pro stavební řízení. Podrobně jsme vyřešila vybrané stavební detaily a navrhla jsem obálku budovy s ohledem na tepelně - technické vlastnosti.
  • Požární řešení objektu Dům s pečovatelskou službou, Praha - Troja 

   Author: Spáčil Martin; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Nosková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá požárně bezpečnostním řešením objektu domu s pečovatelskou službou v Troje v rozsahu pro vydání stavebního povolení, který je uveden v §41 bodu (2) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek ...
  • Požárně bezpečnostní řešení stavby Business hotelu Evropská 

   Author: Fürst Richard; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Předota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá stavební revizí a následným zpracováním požárně bezpečnostního řešení Business hotelu Evropská. Práce je rozdělena na dvě části. První část se týká stavební revize z hlediska požární bezpečnosti, ...
  • Bytový dům se stomatologickou klinikou 

   Author: Karban Jan; Supervisor: Stibůrková Běla; Opponent: Kudrna Valdemar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem mé bakalářské práce je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení stomatologické kliniky s bytovou částí v Praze 5. Podkladem pro vypracování byla neúplná architektonické studie budovy. V bakalářské práci ...
  • Projekt bytového domu 

   Author: Kozler Václav; Supervisor: Gattermayerová Hana; Opponent: Hanzalová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Projektová dokumentace pro stavební povolení bytového domu o pěti nadzemních podlažích a jedním podzemním podlažím. Tepelně technické výpočty a předběžné statické výpočty.