Recently added

Now showing items 21-40 of 414

  • Hodnocení nejnižší vnitřní povrchové teploty kritického detailu při dodatečném zateplení stropu nevytápěného suterénu bytového domu 

   Author: Lyudmyla Sargalogo; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Klečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Úkolem této bakalářské práce je určit vnitřní teplotu vzduchu nevytápěného suterénu ve stávajícím stavu a v navrhovaném stavu se zatepleným stropem suterénu. Následně se stanoví nejnižší vnitřní povrchové teploty vytápěného ...
  • Požárně bezpečnostní řešení stavby polyfunkčního sportovního zařízení Kotlářka 

   Author: Jana Boušová; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Předota Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce je rozdělena na čtyři části. První část tvoří zadání, pro které bylo využito architektonicko – stavební řešení Polyfunkčního sportovního zařízení Kotlářka zpracované Karolínou Hodovou. Tato dokumentace ...
  • Dřevostavba administrativní budovy 

   Author: Martin Adolf; Supervisor: Růžička Jan; Opponent: Zajíc Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Obsahem této práce je dřevostavba administrativní budovy, jejíž konstrukční systém tvoří masivní skelet z lepeného lamelového dřeva. V práci jsou řešeny statické modely hlavní nosné konstrukce a konstrukce stropů včetně ...
  • Rekonstrukce kostela z 18. stol. 

   Author: Hana Jarolímková; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technickým průzkumem barokního kostela svatého Jiří v obci Radim na Jičínsku, následnou analýzou poruch a sanací vybraných porušených prvků konstrukce. Práce se zaměřuje na statické ...
  • Provádění kontaktního zateplovacího systému na monolitickém objektu 

   Author: Vitalii Chichkov; Supervisor: Stibůrková Běla; Opponent: Vychytil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem kontaktního zateplovacího systému bytového domu v Praze. Jejím cílem je vypracovat projektovou dokumentaci ve formě ke stavebnímu povolení na základě architektonické studie a stanovit ...
  • Rekonstrukce historického objektu na Šumavě 

   Author: Petr Švoma; Supervisor: Stibůrková Běla; Opponent: Kumšta Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Účelem práce je nalezení optimálního řešení při rekonstrukci historického chalupy na Šumavě. Bude proveden technický průzkum, jehož výsledkem bude výkresová dokumentace stávajícího stavu, popis identifikovaných konstrukcí. ...
  • Rekonstrukce historického kostela 

   Author: Nathalie Kramplová; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Fiala Ctislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá zjednodušeným stavebně technickým průzkumem kostela sv. Jiljí ve Švihově, analýzou jeho vybraných poruch a návrhem sanačního opatření. Řešena je problematika zvýšené vlhkosti zdiva, statických ...
  • Bytový dům Luhačovice 

   Author: Michaela Táborská; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Volšíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   V bakalářské práci jsem se zabývala návrhem bytového domu v rozsahu pro stavební povolení a dále jsem se zabývala hodnocením obalových konstrukcí a energetickým konceptem této budovy. Objekt jsem zpracovala v různých ...
  • Projekt bytového domu White Gray Rezidence 

   Author: Michal Doležal; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Kačmaříková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem bakalářské práce je zpracování vybraných částí dokumentace bytového domu o 4 nadzemních a 1 podzemním podlaží pro stavební povolení. V domě je 14 bytových jednotek v nadzemních podlažích a prostor pro parkování ...
  • Objektivní a subjektivní hodnocení proslunění a denního osvětlení v bytovém domu 

   Author: Martina Liberská; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Nováček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá zkoumáním proslunění a denního osvětlení. V dané problematice jsou uvedeny parametry, které mají vliv na výpočet a hodnocení obou zkoumaných veličin, a výčet legislativních požadavků. V práci je ...
  • Novostavba bytového domu 

   Author: Jiří Valenta; Supervisor: Stibůrková Běla; Opponent: Vychytil Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení. Objekt se nachází mezi ulicemi Patočkova, Střešovická a U Laboratoře na Praze 6, katastrální území Praha 6. Budova má 1. PP a 4. NP, ...
  • Návrh rekonstrukce historické budovy ve Varnsdorfu 

   Author: Kristýna Richterová; Supervisor: Libecajtová Aneta; Opponent: Kubát Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je vypracování stavebně-technického průzkumu vybrané historické budovy ve Varnsdorfu včetně návrhu možných sanačních opatření vybraných poruch. Součástí práce je aktualizace výkresové ...
  • Sanace zvýšené vlhkosti historických objektů 

   Author: Barbora Šiková; Supervisor: Burgetová Eva; Opponent: Michalová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá velmi aktuálním tématem - ochranou historických objektů proti vodě a vlhkosti. V rešeršní části práce jsou prezentovány vybrané příklady historických izolací ze starověku a v kontrastu s přehledem ...
  • Návrh centra chráněných dílen 

   Author: Jiří Petráš; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Stibůrková Běla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh projektu centra chráněných dílen v Turnově s ohledem na hlavní části stavební fyziky, kterými jsou akustika, tepelná a světelná technika. Výkresová část dokumentuje návrh konstrukčního ...
  • Bytový dům na Havránce 

   Author: Kateřina Zachová; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Drmlová Miluše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tématem této bakalářské práce je zpracování energetické koncepce budovy v alternativách (zdroje tepla, větrání, obnovitelné zdroje energie) a výběr optimálního řešení. Další část řeší zpracování projektové dokumentace v ...
  • Návrh obecního domu s ohledem na stavební fyziku 

   Author: Linda Moravcová; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Stibůrková Běla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem obecního domu v obci Nesvačilka. Hlavním cílem je návrh a posouzení konstrukčního systému, obalových a dělících konstrukcí se zřetelem na stavební fyziku. Textová část je rozdělena do ...
  • Návrh bytového domu se zaměřením na stavební fyziku 

   Author: Michaela Košková; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Stibůrková Běla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu se zaměřením na stavební fyziku. Hlavním cílem práce je návrh stavebních konstrukcí tak, aby splňovaly doporučené požadavky dle norem. Jsou posuzovány faktory, které ...
  • Současný stav historického odvodňovacího a odvětrávacího systému Plaského kláštera 

   Author: Jakub Řehák; Supervisor: Burgetová Eva; Opponent: Michalová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Práce se zabývá analýzou provedených oprav a aktuálního stavu odvodňovacího a odvětrávacího systému objektu konventu kláštera Plasy a jejich vyhodnocením. V rámci zpracování bakalářské práce byla provedena rešerše historických ...
  • Optimalizace parametrů oken použitých v Domově pro seniory 

   Author: Liya Gaynutdinova; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Stibůrková Běla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem této bakalářské práce je posouzení projektu Domova pro seniory v obci Cejle z hlediska proslunění, osvětlení, tepelné techniky a optimalizace návrhu oken. Na začátku je popsán objekt, jehož architektonické a ...
  • Projekt rodinného domu v Srbíně 

   Author: Lenka Koubová; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá projektem rodinného domu, který je řešen v pasivním standardu. Součástí bakalářské práce je úvodní rešerše k tématu pasivního domu, ve které je zahrnuta koncepce návrhu a odlišnosti od "běžné ...