Now showing items 1-2 of 1

    přestavba, rekonstrukce, sanace, stavební průzkum, vlhkost, měření, zdivo, klenby, trámový (1)
    reconstruction, conversion, remediation, building survey, humidity, measurement, masonry, vault, ceiling beam (1)