Recent Submissions

 • Sanace vlhkostních poruch spodní stavby 

  Author: Nývlt Michal; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Mukařovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Obsahem této bakalářské práce je návrh sanačních opatření se zaměřením na vlhkostní poruchy suterénu občanské stavby. Práce se zabývá situací, kdy je potřeba zanedbaný a nevyužívaný suterén využít pro nové účely. Projektová ...
 • Rekonstrukce kostela v obci Zdoňov 

  Author: Kohlová Tereza; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Pazderka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Tato bakalářská práce se věnuje rekonstrukci kostela Nejsvětější trojice v obci Zdoňov. Jejím cílem je zmapování historie konstrukce, jejího současného stavu, provedení podrobného technického průzkumu a návrh sanací vybraných ...
 • Administrativní budova 

  Author: Skalický Ondřej; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Vykydal Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro čtyřpodlažní administrativní budovu v Příbrami. Z důvodu uvolnění dispozice byl v objektu navržen sloupový systém se ztužujícím jádrem. Objekt je částečně ...
 • Analýza vlivu nově provedené nástavby na železobetonovou prefabrikovanou nosnou konstrukci 

  Author: Vitouš Jan; Supervisor: Čejka Tomáš; Opponent: Polák Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Bakalářská práce je zaměřena na ověření únosnosti panelové části stávajícího objektu přitíženého nově plánovanou nástavbou. Teoretická část shrnuje principy a specifika pro prefabrikovanou výstavbu. V jejím úvodu jsou ...
 • Polyfunkční budova 

  Author: Sláma Jan; Supervisor: Stibůrková Běla; Opponent: Kumšta Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Cílem této práce je na základě neúplné architektonické studie vypracovat projektovou dokumentaci polyfunkční budovy. Rozšířená část - řešení řady podrobností, zejména na fasádě objektu V práci se hlavně zaměřuji na vypracování ...
 • Rekonstrukce tradičního venkovského domu z nepálených cihel v Hluku 

  Author: Marková Kristýna; Supervisor: Tywoniak Jan; Opponent: Růžička Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí tradičního venkovského domu z nepálených cihel ve městě Hluk. Práce je zaměřena na návrh přestavby a rozšíření rodinného domu s ohledem na využití původního zdiva z nepálených cihel, ...
 • Administrativní centrum Budějovická 

  Author: Macek Tomáš; Supervisor: Stibůrková Běla; Opponent: Kumšta Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Tématem diplomové práce je vypracování projektu administrativního centra Budějovická pro stavební povolení. Řešení jednotlivých odvětví bylo řešeno za pomoci odborných konzultací na jednotlivých katedrách. Objekt a jeho ...
 • Projekt půdní nástavby bytového domu v Praze 10 - Vinohradech 

  Author: Jirků Jakub; Supervisor: Mukařovský Jan; Opponent: Naděje Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Diplomová práce se zabývá návrhem půdní nástavby v krovu bytového domu z přelomu 19. a 20. století v Praze Vinohradech. V úvodu práce je detailně popsán stávající stav domu do podrobnosti dílčích nosných i kompletačních ...
 • Opatství Nový Dvůr - Výrobny klášterních produktů 

  Author: Švehla Antonín; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Vykydal Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Náplní této bakalářské práce je projektová dokumentace jedné z budov Opatství Nový Dvůr - výrobny klášterních produktů. V dvoupodlažním, v zemi částečně zapuštěném, objektu vyrábějí bratři trapistického řádu domácí hořčice ...
 • Využití BIM pro energetickou a konstrukčně materiálovou optimalizaci bytového domu 

  Author: Janošová Tereza; Supervisor: Růžička Jan; Opponent: Veselka Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  V rámci této diplomové práce je provedena materiálová a energetická optimalizace bytového domu pomocí energetické analýzy v Archicadu 19 a dalších nástrojů pracujících s informacemi získanými z informačního modelu budovy ...
 • Průzkum a návrh rekonstrukce objektu továrny v Mnichově Hradišti 

  Author: Průšková Kristýna; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Čejka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem a zhodnocením technického stavu konstrukce továrny v Mnichově Hradišti a z toho vyplývajícím návrhem rekonstrukce, která by zajistila následné bezpečné užívání zvoleného objektu. ...
 • Rekonstrukce budovy kina 

  Author: Knébl Ladislav; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Zigler Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit skutečný stav budovy kina v Turnově, provést zjednodušený stavebně technický průzkum objektu zaměřený na vybrané stavebně-technické problémy, návrh vybraných sanačních opatření, koncepční ...
 • Administrativní budova v Praze Karlíně 

  Author: Vrzáčková Petra; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Černý Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Předmětem diplomové práce je návrh nosné konstrukce a obvodového pláště administrativní budovy v Praze Karlíne. Objekt se nachází v centru Prahy v ulici Křižíkova, vedle Hudebního divadla Karlín. Jedná se o budovu s šesti ...
 • Konstrukční řešení stavby na bázi dřeva - letní zahradní byt se skleníkem 

  Author: Šťastný Jan; Supervisor: Růžička Jan; Opponent: Jůna Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Tato práce řeší rámové konstrukční systémy na bázi dřeva a jejich použití ve výstavbě halových a rodinných objektů. Cílem této práce je přinést čtenáři souhrnný přehled o možnostech využití, statickém působení a technologickém ...
 • Administrativní budova v Brně - Žabovřeskách 

  Author: Tesařová Veronika; Supervisor: Zezulová Eva; Opponent: Čejka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Předmětem bakalářské práce je zjednodušená projektová dokumentace administrativní budovy v Brně - Žabovřeskách (na základě architektonické studie zpracované ARCH. DESIGN, s.r.o.), sousedící s bytovým domem. Budova má 1 PP ...
 • Použitelnost britských metod pro úvodní fáze navrhování energeticky efektivních budov v podmínkách ČR 

  Author: Šilhavý Petr; Supervisor: Lupíšek Antonín; Opponent: Zahradník Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Práce řeší použitelnost britských metodik pro úvodní fáze navrhování energeticky efektivních budov v podmínkách České republiky. Cílem práce je rešerše vybraných britských publikací a institucí, shrnutí jejich obsahu s ...
 • Projekt bytového domu v Průhonicích 

  Author: Grolmusová Pavlína; Supervisor: Lounková Anna; Opponent: Kudrna Valdemar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Tato bakalářská práce obsahuje část projektové dokumentace pro stavební povolení bytového domu v Průhonicích. Jedná se o třípodlažní novostavbu bytového domu ve tvaru písmene L, která slouží k trvalému pobytu osob. V domě ...
 • Požární řešení objektu Jachtklub Smíchov s rozšiřující tématickou částí 

  Author: Divišová Daniela; Supervisor: Pokorný Marek; Opponent: Hejtmánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. V první části je vypracováno požárně bezpečnostní řešení objektu Jachtklub Smíchov. Druhá, rozšiřující část, je formou rešerše na téma možnosti zvyšování požární odolnosti sloupů ...
 • Česká pobočka společnosti Coca Cola 

  Author: Kabeš Martin; Supervisor: Hanzalová Lenka; Opponent: Vykydal Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Tématem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na osmipodlažní administrativní budovu společnosti Coca Cola. Objekt je navržen v souladu se současnými normami a požadavky. Hlavní důraz ...
 • Bytový dům v Pardubicích 

  Author: Malát Jan; Supervisor: Nováček Jiří; Opponent: Vychytil Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Cílem této práce je vypracování dokumentace pro stavební povolení, v některých částech v úrovni prováděcí dokumentace s aplikací stavební fyziky, tak, aby byl projekt bytového domu v souladu s příslušnými normami a vyhláškami ...

View more