Now showing items 1-9 of 9

  • Bytový dům Třebíč 

   Author: Jan Abel; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Pazderka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem bakalářské práce je vytvoření projektové dokumentace bytového domu pro stavební povolení dle architektonické studie v maximální míře blížící se pasivnímu standartu. Dokumentace je tvořena stavební částí, předběžným ...
  • Dřevostavba pasivního bytového domu v Dobřichovicích 

   Author: Marek Matějovský; Supervisor: Staněk Kamil; Opponent: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá komplexním shrnutím technických požadavků na návrh dřevostavby sloužící jako bytový dům se dvěma obchodními prostory v přízemí a podzemním parkovištěm v suterénu. Dále je zpracována projektová ...
  • Energetická optimalizace rodinných domů s nízkou energetickou náročností a analýza jejich vhodných technických systémů 

   Author: Vít Jiránek; Supervisor: Mertenová Kateřina; Opponent: Čejka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práce se zprvu zabývá problematikou stavění pasivních a nízkoenergetických staveb obecně. Po uvedení do okruhu pasivní výstavby rozebere nynější situaci kategorizačních pojmů budov s nízkou potřebou energie. ...
  • Návrh bytového domu pro seniory se zaměřením na denní osvětlení 

   Author: Filip Chrást; Supervisor: Vychytil Jaroslav; Opponent: Kaňka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pavlačového bytového domu pro seniory se zaměřením na denní osvětlení. Hlavním cílem návrhu je vytvoření kvalitního bydlení pro seniory, při zachování nízkých nákladů na pořízení a ...
  • Návrh domova pro seniory v Běšinech 

   Author: Jan Kočí; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Handlíř Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Cílem bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace dle architektonické studie. A to s důrazem na energetické a stavebně-technické řešení v maximální možné míře blížící se pasivnímu standartu. Pro daný objekt ...
  • Návrh pasivního rodinného domu v Petřvaldě u Karviné 

   Author: Martin Kutra; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Staněk Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro rodinný dům v Petřvaldě u Karviné. Součástí bakalářské práce je vypracována úvodní rešerše na téma vzduchotěsnost obvodových konstrukcí. V ...
  • Polyfunkční dům v Bubenči 

   Author: Martin Balík; Supervisor: Tywoniak Jan; Opponent: Becková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Tato diplomová práce nabízí rozbor a úvahu nad stavebně-energetickou koncepcí polyfunkční budovy. Základním úkolem bylo ověřit kvalitu a provedení návrhu budovy, který vychází z architektonické studie polyfunkčního domu v ...
  • Projekt rodinného domu v Srbíně 

   Author: Lenka Koubová; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá projektem rodinného domu, který je řešen v pasivním standardu. Součástí bakalářské práce je úvodní rešerše k tématu pasivního domu, ve které je zahrnuta koncepce návrhu a odlišnosti od "běžné ...
  • Rodinný dům Kamenice 

   Author: Martin Mastný; Supervisor: Fiala Ctislav; Opponent: Handlíř Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tématem bakalářské práce je podsklepený rodinný dům ve svahu řešený v maximální míře blížící se pasivnímu standardu. Součástí práce je úvodní rešerše na téma vzduchotěsnost. Dle studie byla vypracována projektová dokumentace ...