Now showing items 1-1 of 1

  • Stavebně technický průzkum Jindřichova dvora v Lázních Kyselka a návrh sanačních metod 

   Author: Jana Šneberková; Supervisor: Libecajtová Aneta; Opponent: Rácová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Tato bakalářská práce zpracovává stavebně technický průzkum a návrh sanací památkově chráněného objektu Jindřichův dvůr. Součástí stavebně technického průzkumu je pořízení rozsáhlé dokumentace a zakreslení stávajícího stavu ...