Now showing items 1-4 of 4

  • Působení chemicky náročného prostředí na porézní stavební materiály 

   Author: Pokorný Jaroslav; Supervisor: Pavlíková Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Transport solí v materiálech historického zdiva 

   Author: Münzberger Jiří; Supervisor: Pavlíková Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Vlastnosti a odolnost lehčených omítek s vybraným minerálním plnivem 

   Author: Marušiak Šimon; Supervisor: Pavlíková Milena; Opponent: Pernicová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Na vlastnostech dnes běžně užívaných omítek ve stavebním průmyslu se příliš neodráží současné trendy vedoucí ke snížení energetické náročnosti staveb související s tepelně izolačními schopnostmi a vlhkostními parametry ...
  • Vliv vnitřní a vnější hydrofobizace na vlastnosti modifikovaných vápenných omítek 

   Author: Zemanová Lucie; Supervisor: Pavlíková Milena; Opponent: Pernicová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Vnější povrchové vrstvy hrají důležitou úlohu v ochraně stavebních konstrukcí vůči působícímu vnějšímu prostředí a mají vliv na prodloužení jejich životnosti. Čistě vápenné omítky se vyznačují výbornou plasticitou a ...