Now showing items 1-3 of 3

  • Dopady vysychání a cyklického navlhání a vysychání autoklávovaného pórobetonu 

   Author: Ryšavý Václav; Supervisor: Jerman Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Vlastnosti moderních cihelných prvků s integrovanou izolací 

   Author: Nováček Jakub; Supervisor: Jerman Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Vliv typu dřeva a aditiv na vlastnosti WPC 

   Author: Čermoch Tomáš; Supervisor: Jerman Miloš; Opponent: Krejsa Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato práce se věnuje rešerši na téma WPC. Je zde popsána technologie výroby, složení výrobní směsi a také konečné využití zhotovených prvků. V druhé části jsou popsané zkoušky, které byly provedeny na zkušebních tělesech, ...