• Vlastnosti materiálů na bázi alkalicky aktivovaného cihelného prachu 

      Autor: Alblová Nikol; Vedoucí práce: Vejmelková Eva; Oponent práce: Holčapek Ondřej
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
      Cílem práce bylo najít vhodnou alkalicky aktivovanou směs s použitím odpadního materiálu, tedy cihelného prachu, u kterého byly prokázány dobré pucolánové vlastnosti. V této práci bylo studováno sedm druhů směsí, které se ...