Now showing items 63-82 of 87

  Subject
  radionuclides,admixtures in concrete,material characteristics,cesium and stroncium sorption [1]
  radionuklidy,příměsi do betonu,materiálové charakteristiky,sorpce cesia a stroncia [1]
  relative humidity [1]
  relativní vlhkost vzduchu [1]
  Renovation plasters, moisture removal and control, masonry desalination, hydrophilic fibers, cellulose [1]
  rovnovážná vlhkost [1]
  rozměrové změny [1]
  Sanační omítky, odvlhčování zdiva, odsolení zdiva, hydrofilní vlákna,celulóza [1]
  sádra, sádrová malta, drobné kamenivo, tvar zrn, tranzitní zóna, vlastnosti sádrové malty, mechanické vlastnosti, tepelné vlastnosti, vlhkostní vlastnosti [1]
  sádra, vápno, pucolány, křemičitý úlet, vysokopecní struska, cihelný prach, ternární malta, vlhké prostředí [1]
  Stavební materiál [1]
  studie proveditelnosti, developerský projekt, investiční záměr, developer, finanční analýza, bankovní úvěr, vyhodnocení efektivnosti, citlivostní analýza [1]
  superabsorbent polymer [1]
  surface [1]
  temperature expansion [1]
  Tepelněizolační materiály, tepelné izolace pro kontaktní zateplovací systémy, vnější kontaktní zateplovací systém, ETICS, tepelné a vlhkostní charakteristiky tepelných izolací [1]
  teplotní roztažnost [1]
  Thermal insulation materials, thermal insulations for external thermal insulation composite systems, ETICS, thermal and moisture characteristics of thermal insulations [1]
  transport vlhkosti [1]
  vápenná omítka, hydrofobizace, smáčecí úhel, karbonatace, křemelina, lněná fermež, stearan, oleát, Sikkaton, Radcon [1]