Novinky

Department of Construction Technology

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Návrhy řešení varianty při rekonstrukci bytové jednotky 

  Autor: Václav Štěrba; Vedoucí práce: Popenková Miloslava; Oponent práce: Bujárek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Cílem bakalářské práce je analýza konstrukčních variant podlah a příček při rekonstrukci spojení dvou bytových jednotek (garsoniér) v bytovém komplexu v Brandýsu nad Labem a zamyšlení se nad jednotlivými variantami a ...
 • Technologická optimalizace návrhu fasádního systému ve vybraných podmínkách 

  Autor: Pavel Charvát; Vedoucí práce: Váchal Tomáš; Oponent práce: Kadleček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Autor se v této diplomové práci zabývá rozborem zvolených typů fasádních systému. Následně zpracovává multikriteriální analýzu zvolených typů fasád, u kterých používá pro porovnání zvolená kritéria. Autor se v této diplomové ...
 • Vicekriteriální návrh sanace zdiva v objektu bývalého kravína 

  Autor: Kateřina Blahýnková; Vedoucí práce: Váchal Tomáš; Oponent práce: Teršl Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení možností návrhu sanačních metod na bývalé statkářské budově v centru obce Kostomlaty pod Milešovkou. Návrhy budou posouzeny z hlediska použitých technologií, doby trvání a finančních ...
 • Stavebně technologický projekt - Bytový dům - Prosek I– B1-B2 

  Autor: Karolína Pechlátová; Vedoucí práce: Váchal Tomáš; Oponent práce: Maxa Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Posouzení předané projektové dokumentace (pro provádění stavby) a její případné doplnění, řešení prostorové, technologické a časové struktury komplexního stavebního procesu akce včetně zpracování kontrolního a zkušebního ...
 • Rekonstrukce a sanace jezdeckých kasáren v Mostě 

  Autor: Tomáš Plattig; Vedoucí práce: Procházka Michal; Oponent práce: Chotová Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Tato diplomová práce je věnována problematice sanací a rekonstrukcí budov se zaměřením na vlhkost stavebních konstrukcí a dopady vlhkosti na suterén stavby. Dále se věnuje metodám měření vlhkosti stěn, sanačním opatřením ...
 • Syndrom nemocných budov u rekonstrukcí 

  Autor: Jana Jirušová; Vedoucí práce: Procházka Michal; Oponent práce: Špaček Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  V této diplomové práci se autor zabývá syndromem nemocných budov u rekonstrukcí. Nejprve se zaměřuje na vysvětlení pojmu syndromu nemocných budov, poté specifikuje rizikové faktory SBS, kterými jsou: zvuk, osvětlení, ...
 • The application of industrial robots in concrete formwork fabrication 

  Autor: Danila Fakhri; Vedoucí práce: Usmanov Vjačeslav; Oponent práce: Kovářík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Hlavní cíl této práce je popsání procesů navrhování, modelovaní, výroby a opracovaní bednění pro tvarově složité betonové prvky při aplikaci několika sofistikovaných softwarů a technologií. Také tato práce obsahuje přehled ...
 • Stavebně technologický projekt - Bytový dům - Terasy Mlýnská 

  Autor: Štěpán Maroušek; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Neumann Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Anotace Stavebně technologický projekt - Bytový dům, Terasy Mlýnská Obsahem bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu novostavby bytového domu Terasy Mlýnská ve Strakonicích. Autor se zde zabývá posouzením ...
 • Chemická odolnost pojiva na bázi sulfátovápenatého popílku 

  Autor: Denisa Vondráčková; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Šídlová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  V této bakalářské práci se autor zabývá chemickou odolností sulfátovápenatého popílku. Cílem této práce je zjistit dopad chemicky agresivního prostředí na směs obsahující Sorfix namísto cementu. Autor také zkoumá vliv téhož ...
 • Snížení energetické náročnosti bytového panelového domu s ohledem na ekonomickou efektivitu 

  Autor: Kryštof Blažek; Vedoucí práce: Váchal Tomáš; Oponent práce: Šulc Rostislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Práce se zabývá analýzou stávajícího stavu budovy a návrhem několika typů obalových konstrukcí, aby budova splnila energetický štítek obalových konstrukcí na klasifikační třídu B. Jednotlivé obalové konstrukce jsou rozebrány ...
 • Rekultivace území postižené těžbou nerostných surovin 

  Autor: Karla Zikmundová; Vedoucí práce: Konvalinka Adam; Oponent práce: Pospíchal Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Tato bakalářská práce je věnována specifickým situacím při rekultivaci území postiženého těžbou nerostných surovin. Zaměřuje se na hnědouhelné povrchové doly, historii těžby, materiál a technologický postup likvidace důlních ...
 • Úprava úletových popílků pro použití do betonu 

  Autor: Miroslav Sofroň; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Snop Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na úpravu vlastností vysokoteplotních úletových popílků z tepelných elektráren, a to tak, aby jejich využití bylo efektivní. I když se jedná o vedlejší elektrárenský produkt, nachází své ...
 • Stavebně technologický projekt - bytový dům Tetínská 

  Autor: Matěj Řezníček; Vedoucí práce: Polák Karel; Oponent práce: Podlahová Nina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Stavebně technologický projekt - Bytový dům Tetínská Tato bakalářské práce se skládá ze stavebně technologického projektu a seminární části. Obsahem projektové části je prostorová, technologická a časová struktura. Zejména ...
 • Stavebně technologický projekt - Tělocvična Řenče 

  Autor: Vladimír Vlčák; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Hlava Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Obsahem bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu Tělocvična Řenče a související infrastruktury. Autor se zabývá prostorovou, technologickou i časovou strukturou výstavby objektu. Cílem práce je především ...
 • Multilevel approach to measuring of industrial areas due to risk of failure in technological processes 

  Autor: Martin Zigo; Vedoucí práce: Kravcov Alexander; Oponent práce: McDaid Aaron
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  This bachelor thesis deals with the design of industrial areas especially the design of industrial areas where production is being handled and focuses on the analysis of risks accompanied by the manufacturing processes. ...
 • Stavebně technologický projekt - Novostavba bytových domů a související infrastruktury 

  Autor: Jiří Čabaj; Vedoucí práce: Váchal Tomáš; Oponent práce: Žádník Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Obsahem bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu Bytového domu Zátiší nad Rokytkou - objekt A, B. Autor se zabývá prostorovou, technologickou i časovou strukturou výstavby objektu. Cílem práce je především ...
 • Kontrola kvality keramických obkladů a dlažby 

  Autor: Milan Červený; Vedoucí práce: Veselá Linda; Oponent práce: Kaplan Věroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Cílem mé bakalářské práce je analýza požadavků na kvalitu povrchových úprav stěn. Vybral jsem si konkrétně keramické obklady a dlažby, které na sebe navazují. V bakalářské práci rozeberu požadavky na kvalitu, ochranu povrchů ...
 • Stavebně technologický projekt – Bytový dům Rokytka 

  Autor: Antonín Podzimek; Vedoucí práce: Popenková Miloslava; Oponent práce: Studnička Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Předmětem bakalářské práce je zpracování stavebně-technologického projektu pro bytový dům Park Rokytka. Autor se zabývá technologickou a časovou návazností výstavby bytového objektu. Cílem práce je zhodnocení předané ...
 • Porovnání měřících metod vlhkosti vybraných stavebních materiálů 

  Autor: Filip Hůrka; Vedoucí práce: Veselá Linda; Oponent práce: Kalina Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  V této bakalářské práci se autor zaměřil na problematiku zjišťování vlhkosti stavebních materiálů. Úvodní teoretická část je zaměřena na metody průzkumu vlhkých staveb. Následující praktická část je zaměřena na přesnost ...
 • Realizace vegetačních střech jako revitalizace měst 

  Autor: Daniel Ruprecht; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Vašek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Autor bakalářské práce se zabývá problematikou stavby, provozu a údržby vegetačních střech v porovnání se střechami klasickými. Tato práce je zaměřena na ploché střechy. Součástí je navržení plochých vegetačních střech a ...

Zobrazit další