Now showing items 1-8 of 8

  • Application of machine learning in geodetic photogrammetric measurements 

   Author: Matyáš Pokorný; Supervisor: Pokorný Petr; Opponent: Vyskočil Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Tato práce přináší přehled moderních metod využití strojového a hlubokého učení při rekonstrukci prostorové informace pomocí fotogrammetrických technik a použití těchto nástrojů pro přímý odhad prostorové informace z jednoho ...
  • Classification of construction and demolition waste fragments using computer vision 

   Author: Tomáš Zbíral; Supervisor: Nežerka Václav; Opponent: Trávníček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Nesprávné třídění stavebního a demoličního odpadu (CDW) vede k významným environmentálním a ekonomickým důsledkům, včetně neefektivního využívání zdrojů a nevyužití možností recyklace. Tato práce řeší tento problém vývojem ...
  • Použití zjednodušených FFT algoritmů pro měření v terénu pomocí DIC 

   Author: Slávek Zbirovský; Supervisor: Nežerka Václav; Opponent: Tesárek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá měřením posunů a deformací za pomocí bezkontaktní metody korelace digitálního obrazu (DIC). První část práce je teoretická a jsou v ní porovnány kontaktní a bezkontaktní metody měření posunů a ...
  • Analýza vertikální indexové chyby prostorového optického skeneru 

   Author: Brzobohatý Jindřich; Supervisor: Pokorný Petr; Opponent: Vyskočil Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   V práci je navržen efektivní kalibrační proces pro potlačení nežádoucího vlivu systematické vertikální indexové chyby pozemního prostorového optického skeneru, který je velmi snadno aplikovatelný v praxi. Nejprve jsou ...
  • Vybrané metody měření deformací stavebních a strojních konstrukcí a prvků 

   Author: Šmejkal Filip; Supervisor: Mikš Antonín; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-13)
   V práci jsou představeny principy vybraných kontaktních a bezkontaktních metod měření deformací stavebních a strojních konstrukcí a prvků. Jsou zde uvedeny, případně odvozeny základní matematické vztahy popisující funkci ...
  • Deflektometrická metoda měření topografie lesklých ploch 

   Author: Opat Jan; Supervisor: Mikš Antonín; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Teoretické základy jednozrcadlových a dvouzrcadlových optických skenerů 

   Author: Pokorný Petr; Supervisor: Mikš Antonín; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Využití nanotechnologií ve stavebnictví 

   Author: Klicmanová Iveta; Supervisor: Sveshnikov Alexey
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)