Now showing items 1-3 of 3

  • Principy INSPIRE a standardizace ve vazbě na data ZABAGED R 

   Author: Tryhubová Pavla; Supervisor: Zimová Růžena; Opponent: Halounová Lena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-08)
   Disertační práce s názvem "Principy směrnice INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe - Evropská infrastruktura prostorových dat) a standardizace ve vazbě na data ZABAGEDR" (Základní báze geografických ...
  • Principy INSPIRE a standardizace ve vazbě na data ZABAGED R v podmínkách resortu ČÚZK 

   Author: Tryhubová Pavla; Supervisor: Zimová Růžena; Opponent: Veverka Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-08)
   Dne 15. května 2007 stoupila v platnost evropská směrnice INSPIRE. Směrnice INSPIRE a její přijetí představuje klíčový moment pro budoucnost tvorby infrastruktury prostorových informací v Evropské Unii. Směrnice INSPIRE ...
  • Využití hyperspektrálního snímkování v oblasti detekce kontaminovaných míst - analýza a vytvoření metodiky 

   Author: Petruchová Jana; Supervisor: Zimová Růžena; Opponent: Pavelka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Odpadové hospodářství a z toho vyplývající kontaminace jsou závažnou problematikou současnosti. Základním předpokladem efektivního procesu omezení kontaminační zátěže a tím i rizik pro zdraví obyvatel a životního prostředí ...