Now showing items 1-2 of 2

  • Principy INSPIRE a standardizace ve vazbě na data ZABAGED R 

   Author: Tryhubová Pavla; Supervisor: Zimová Růžena; Opponent: Halounová Lena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-08)
   Disertační práce s názvem "Principy směrnice INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe - Evropská infrastruktura prostorových dat) a standardizace ve vazbě na data ZABAGEDR" (Základní báze geografických ...
  • Principy INSPIRE a standardizace ve vazbě na data ZABAGED R v podmínkách resortu ČÚZK 

   Author: Tryhubová Pavla; Supervisor: Zimová Růžena; Opponent: Veverka Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-08)
   Dne 15. května 2007 stoupila v platnost evropská směrnice INSPIRE. Směrnice INSPIRE a její přijetí představuje klíčový moment pro budoucnost tvorby infrastruktury prostorových informací v Evropské Unii. Směrnice INSPIRE ...