Now showing items 1-1 of 1

  • Současné tendence minimálního bydlení a plastický byt jako vývojová alternativa 

   Author: Smitka Daniel; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Pospíšil Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Tato práce se zabývá popisem a výčtem některých globálních faktorů ovlivňujících problematiku minimálního bydlení a definicemi základních pojmů s touto problematikou související ve světovém měřítku. Zabývá se dvoupokojovým ...