Now showing items 1-1 of 1

  • Charakterizace hydratačních procesů cementových past pomocí termické analýzy 

   Author: Scheinherrová Lenka; Supervisor: Trník Anton; Opponent: Konvalinka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-07)
   I přesto, že existuje velké množství odborných studií, které se zabývají mechanismy hydratace cementu, většina z nich omezuje své pozorování pouze na krátký časový interval. Pro správné pochopení hydratačních procesů je ...