Now showing items 1-3 of 3

  • Možnosti převádění kulminačních průtoků přes přehrady kaskádovými skluzy 

   Author: Kysnar Filip; Supervisor: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Disertační práce je zaměřena na popis proudění kaskádovým skluzem ovlivněným bočním přítokem vody, která přepadá přes korunový přeliv hráze. V průběhu zpracování disertační práce bylo provedeno kritické zhodnocení dostupných ...
  • Posouzení vlivu retenčních prostor v povodí na návrhová hydrologická data 

   Author: Tyl Radovan; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Kos Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-29)
   Tato disertační práce se zabývá posouzením návrhových hydrologických dat v souvislosti s retenčními prostory v povodí. Byla provedena rešerše odborné literatury s cílem zmapovat současný stav stanovování návrhových ...
  • Vývoj rizik v zásobní a retenční funkci nádrží v souvislosti s dopady změny klimatu na hydrologické podmínky 

   Author: Zukal Milan; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Kos Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-29)
   Disertační práce je zaměřena na vývoj rizik u jednotlivých funkcí nádrží se zahrnutím dopadů globální klimatické změny. Dopady změny klimatu patří v posledních letech mezi velmi diskutovaná témata odbornou veřejností v ...