Now showing items 1-1 of 1

  • Použití cihelného obrusu v omítkových směsích 

   Author: Čáchová Monika; Supervisor: Keppert Martin; Opponent: Rubáš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Cílem této práce je najít vhodné složení omítkové směsi, kde jako další složky vystupují vápenný hydrát a křemičité kamenivo, a současně nalézt perspektivní využití odpadních látek. Recyklovaný jemný cihelný prach se jeví ...