Now showing items 1-1 of 1

  • Kompozit na bázi geopolymeru jako nový materiál v podzemním stavebnictví 

   Author: Alexey Manaenkov; Supervisor: Litoš Jiří; Opponent: Rovnaník Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-17)
   Mezi důvody, proč geopolymer (GP) nahrazuje portlandský cement jako pojivo v betonu, patři jeho vysoká pevnost, ultra mikro-poréznost, nízké objemové smrštění a odolnost vůči agresivnímu prostředí. GP je již využíván pro ...