Now showing items 1-3 of 3

  • Hydraulická kapacita poškozených gravitačních stokových systémů 

   Author: Kříž Karel; Supervisor: Pollert Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
   Předkládaná disertační práce s názvem "Hydraulická kapacita poškozených gravitačních stokových systémů" řeší metodiku optimalizace kalibračního procesu srážko-odtokových 1D modelů se zaměřením na strukturální stav potrubí ...
  • Problematika měření a zpracování dat z terénních měření v urbanizovaných povodích 

   Author: Sýkora Petr; Supervisor: Havlík Vladimír; Opponent: Pollert Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-11-29)
   Nové trendy stále více uplatňované při řešení problematiky městského odvodnění vedou mimo jiné i ke změně požadavků na skladbu dat a jejich kvalitu. Úzká provázanost monitoringu s ostatními nezbytnými prvky a procesy řešení ...
  • Řízení vodárenských provozů se zřetelem na minimalizaci ztrát 

   Author: Veselá Renata; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Pollert Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Disertační práce je zaměřena na řešení ztrát vody v distribučních systémech, jejich hodnocení a snižování. Teoretická část popisuje kritéria sloužící k vyhodnocení ztrát vody v distribučních systémech, metody ke snížení ...