Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování hydratace betonu raného stáří za extrémních podmínek 

   Author: Bártová Jana; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   V současnosti jsou na rychlost výstavby konstrukcí kladeny stále rostoucí nároky, což vede k jejímu průběhu během celého roku včetně zimních měsíců. Proces hydratace cementové pasty je silně ovlivňován vnější teplotou ...
  • Vyšetřování únavy betonu s přihlédnutím k vlivu prostředí 

   Author: Sýkorová Jana; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Inženýrské konstrukce jako jsou betonové mosty, bývají během své životnosti vystaveny cyklickému zatěžování od dopravy, které vyvolává únavové poškození. Během zimních měsíců jsou mosty též vystaveny střídání zmrazovacích ...