Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace homogenizačních principů při analýze dielektrických a tepelných vlastností porézních materiálů 

   Author: Fiala Lukáš; Supervisor: Pavlík Zbyšek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-19)
   V dizertační práci jsou popsány nejčastěji používané homogenizační modely společně s ukázkami praktických aplikací stanovení efektivní relativní permitivity jako důležité veličiny při stanovení obsahu vlhkosti metodou TDR ...
  • Vliv jemně mleté keramiky na vlastnosti cementových kompozitů 

   Author: Kulovaná Tereza; Supervisor: Pavlík Zbyšek; Opponent: Zmeškal Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Disertační práce sleduje jeden z hlavních současných trendů stavebního průmyslu, kterým je narůstající zájem po vysoce kvalitních stavebních materiálech. Vliv cihelného prachu na vlastnosti cementových kompozitů je tématem, ...