Now showing items 1-1 of 1

  • Závislost hydraulické vodivosti na počátečním nasycení půd 

   Author: Němcová Renata; Supervisor: Císlerová Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Za účelem sledování závislosti hydraulické vodivosti na stupni počátečního nasycení půd byly na půdních vzorcích prováděny opakované infiltračně výtokové experimenty. Neporušené půdní vzorky byly odebrány na třech různých ...