Now showing items 1-3 of 3

  • Řešení problematiky izolování radioaktivních odpadů s využitím fyzikálního modelování (Výzkum zaplnění technologických spár) 

   Author: Šťástka Jiří; Supervisor: Pacovský Jaroslav; Opponent: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-30)
   Hlavním cílem disertační práce je navrhnout a odzkoušet zaplnění technologické spáry pro svislý způsob uložení kontejneru s vyhořelým jaderným palivem. Téma výzkumu bylo vybráno na základě zkušeností z výstavby prvního ...
  • Využití betonového recyklátu při výrobě asfaltocementového betonu 

   Author: Adam Konvalinka; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Práce se zabývá zhodnocením základních přístupů k výrobě a provádění asfaltocementových kompozitů. Experimentální část spočívá v návrhu různých typů záměsí, v různém poměru složek, v různé hodnotě náhrady cementu betonovým ...
  • Využití optických vláken pro monitorování deformace v geotechnice 

   Author: Kristýna Čápová; Supervisor: Záleský Jan; Opponent: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Tato práce poskytuje stručný a komplexní přehled dvou různých metod optovláknového snímání a jejich výhodného využití v geotechnickém monitoringu: Brillouin Optical Time Domain Analysis (BOTDA) a Fibre Bragg Gratings (FBG). ...