Now showing items 1-2 of 2

  • Metodika tepelně technického a ekonomického hodnocení tepelných mostů způsobených projektovou a technologickou nekázní 

   Author: Roman Šubrt; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-19)
   Tématem disertační práce je metodika kvantifikace ekonomických dopadů tepelných mostů a tepelných vazeb na provoz staveb a škod vznikajících chybným návrhem i realizací stavebních detailů. Ověřování metod proběhlo zkoumáním ...
  • Solární škola v indickém Himálaji 

   Author: Tilinger Jan; Supervisor: Kulhánek František; Opponent: Suske Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-05)
   V této dizertační práci jsem se zabýval rozborem stavitelství v oblasti himálajského údolí Lung Nag v indickém státě Jammu and Kashmir. Místní stavby jsou tvořené především z lokálně dostupných materiálů a stavěné tradičními ...