Now showing items 1-6 of 6

  • Dvojúrovňová analýza opěrných systémů katedrál 

   Author: Kott Jiří; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Kuklík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Práce se zabývá opěrnými systémy katedrál se zaměřením na jejich odezvu na kombinace od zatížení stálého, větrem a teplotou. Byl proveden rozbor typů opěrných systémů a působících zatížení. Větší pozornost byla věnována ...
  • Flexural behavior of FRP reinforced concrete beam 

   Author: Zatloukal Jan; Supervisor: Konvalinka Petr; Opponent: Kuklík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
   The flexural behavior of FRP reinforced concrete beam has been the topic of previous research, because of the spread of use of modern FRP composite materials as concrete reinforcement in technical practice. The behavior ...
  • Konstitutivní modelování dřeva s využitím mikroskopické analýzy 

   Author: Věra Celler; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Lokaj Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-27)
   Disertační práce představuje dřevo z mikroskopické úrovně a popisuje jeho jednotlivé složky. Složky jsou popsány nejen z hlediska tvaru a rozměrů, ale také z hlediska chemického složení. Mikroskopické informace týkající ...
  • Problematika měření únosnosti pražcového podloží pomocí rázového modulu deformace 

   Author: Břešťovský Petr; Supervisor: Krejčiříková Hana; Opponent: Kuklík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-11)
   Rázová zatěžovací zkouška měřená pomocí lehké dynamické desky je v současné době používaná pouze jako doplňková metoda měření k únosnostem získaných pomocí statické zatěžovací zkoušky. Tato disertační práce má podpořit ...
  • Skleněný sloup uzavřeného průřezu namáhaný centrickým tlakem 

   Author: Roman Kalamar; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Kuklík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   V současné architektuře se výrazně uplatňuje sklo, které se nově používá i na nosné prvky a konstrukce. Pro navrhování těchto konstrukcí je zapotřebí dostatek informací o jejich chování při zatížení. Přitom je nutné uvážit, ...
  • Subsoil influenced by groundwater flow 

   Author: Brouček Miroslav; Supervisor: Kuklík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
   Even though the soil mechanics has rapidly evolved within last 80 years of its modern history, due to numerous phenomena which influence soils behaviour and are based on its natural characteristics the room for improvement ...