Now showing items 1-1 of 1

  • Požární odolnost šroubového přípoje trapézových plechů vystavených požáru 

   Author: Kallerová Petra; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
   Cílem práce bylo popsat chování šroubového přípoje trapézového plechu k nosné konstrukci pomocí samovrtných šroubů za zvýšených teplot a navrhnout vhodná opatření pro takové přípoje, aby došlo ke zvýšení požární odolnosti ...