Now showing items 1-5 of 5

  • Enviromentální dopady horizontálních srážek z mlhy a nízké oblačnosti v horském povodí v podmínkách kyselé atmosférické depozice 

   Author: Ladislav Palán; Supervisor: Křeček Josef; Opponent: Frýdl Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-12)
   Horizontální atmosférické srážky z mlhy a nízké oblačnosti jsou významnou součástí úhrnů atmosférických srážek a vodní bilance horských povodí. Výzkum zaměřený na výskyt a kvantifikaci horizontálních srážek byl realizován ...
  • Evapotranspiration in a forested mountain catchment of the humid temperate environment 

   Author: Punčochář Petr; Supervisor: Křeček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-29)
   Evapotranspiration is an important component of the water budged. A direct estimate of evapotranspiration seems to be complicated namely because of significant temporal and spatial variations, particularly, in the mountain ...
  • Indikace změn klimatu a hydrologického režimu v Jizerských horách 

   Author: Vrtiška Jiří; Supervisor: Křeček Josef; Opponent: Langhammer Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-13)
   Cílem této práce je posouzení možností indikace změn klimatu a hydrologického režimu horského povodí pomocí charakteristik prostředí. Disertace je zaměřena na oblast Jizerských hor s ohledem na její vodohospodářský význam ...
  • Multikriteriální validace hydrologického modelu a analýza dopadů klimatické změny na hydrologický cyklus ve vybraných povodích v České republice 

   Author: Hnilicová Soňa; Supervisor: Vogel Tomáš; Opponent: Křeček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
   Tato práce se věnuje kritické multikriteriální validaci ekohydrologického modelu SWIM (Soil and Water Integrated Model, Krysanova, 1998). SWIM je fyzikálně založený semidistribuovaný ekohydrologický model. Taková validace ...
  • Nejistoty při kalibraci a verifikaci srážko-odtokových modelů v urganizoaných povodích 

   Author: Kuba Petr; Supervisor: Havlík Vladimír; Opponent: Křeček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-11-29)
   Výběr vhodného simulačního prostředku pro konkrétní úlohu městského odvodnění je velmi složitým rozhodovacím procesem. Velmi přesné řešení velice kvalitně sestaveného modelu nemusí zaručit dosažení "přesného" popisu skutečné ...