Now showing items 1-1 of 1

  • Nové geopolymerní hmoty na ochranu konstrukcí 

   Author: Houser Pavel; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Výborný Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Tato disertační práce se zaměřuje na zkoumání vlastností alkalicky aktivovaných materiálů, především na vlastnosti a využití elektrárenského popílku ve stavební praxi. Popílek je odpadní materiál vznikající při spalování ...