Now showing items 1-2 of 2

  • Charakterizace vysokohodnotných vlákny vyztužených cementových kompozitů při vysokých rychlostech deformace 

   Author: Petr Konrád; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Hlobil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-21)
   V této práci jsou zkoumány vysokohodnotné vlákny vyztužené cementové kompozity vystavené rázovému zatížení. Hlavním cílem je návrh, sestavení a optimalizace zkušebního zařízení a postupu pro provedení rázové zkoušky. ...
  • Micromechanical analysis of blended cement-based composites 

   Author: Hlobil Michal; Supervisor: Šmilauer Vít; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-10-09)
   Za účelem snížení emisí CO2 vznikajících při výrobě betonu přistoupil cementářský průmysl k vývinu alternativních pojiv, které vzniknou smícháním Portlandského cementu s doplňkovými cementovými příměsmi jako např. struska ...