Now showing items 1-2 of 2

  • Nejistoty při kalibraci a verifikaci srážko-odtokových modelů v urganizoaných povodích 

   Author: Kuba Petr; Supervisor: Havlík Vladimír; Opponent: Křeček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-11-29)
   Výběr vhodného simulačního prostředku pro konkrétní úlohu městského odvodnění je velmi složitým rozhodovacím procesem. Velmi přesné řešení velice kvalitně sestaveného modelu nemusí zaručit dosažení "přesného" popisu skutečné ...
  • Problematika měření a zpracování dat z terénních měření v urbanizovaných povodích 

   Author: Sýkora Petr; Supervisor: Havlík Vladimír; Opponent: Pollert Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-11-29)
   Nové trendy stále více uplatňované při řešení problematiky městského odvodnění vedou mimo jiné i ke změně požadavků na skladbu dat a jejich kvalitu. Úzká provázanost monitoringu s ostatními nezbytnými prvky a procesy řešení ...