Now showing items 1-3 of 3

  • New generation of gas sensors in civil engineering and architecture 

   Author: Davydova Marina; Supervisor: Demo Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Recent developments in nanotechnology led to the paradigm shift in civil engineering. The application of nanotechnology in civil engineering and architecture may enable changes at molecular level to optimize properties and ...
  • Rané stádioum tuhnutí cementové pasty 

   Author: Tichá Petra; Supervisor: Demo Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-12)
   Cílem práce bylo vypracování popisu raného stadia hydratace cementové pasty na mikroskopické (resp. mezoskopické) úrovni. Disertace obsahuje teoretický popis procesu tuhnutí cementové pasty, který je podpořen experimentálním ...
  • Strukturování mikro a nanokrystalických diamantů 

   Author: Domonkos Mária; Supervisor: Demo Pavel; Opponent: Houška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Překládaná disertační práce se zabývá nukleací, růstem a strukturováním tenkých vrstev polykrystalických diamantů. V první části jsou popsány dvě alternativní metody používané k iniciaci nukleace a růstu diamantu a porovnány ...