Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika měření únosnosti pražcového podloží pomocí rázového modulu deformace 

   Author: Břešťovský Petr; Supervisor: Krejčiříková Hana; Opponent: Kuklík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-11)
   Rázová zatěžovací zkouška měřená pomocí lehké dynamické desky je v současné době používaná pouze jako doplňková metoda měření k únosnostem získaných pomocí statické zatěžovací zkoušky. Tato disertační práce má podpořit ...