Now showing items 5550-5569 of 22647

  Subject
  Fabcity [1]
  fabric strucutre [1]
  Facade [3]
  facade [5]
  facade panels [1]
  facade scaffolding [1]
  Facade scaffolding,temporary structure,selection of scaffolding [1]
  facade system [1]
  facade with a cavity [1]
  facades typology [1]
  facilities of the building site [1]
  Facility management Facility manager Supporting processes [1]
  Facility management Facility manažer Podpůrné procesy [1]
  Facility management [4]
  facility management [2]
  Facility management, BIM, COBie, CAFM system, Faculty of Civil Engineering of the Czech Technical University in Prague [1]
  Facility management, BIM, COBie, CAFM systém, Fakulta stavební ČVUT v Praze [1]
  facility management, commissioning, technický facility management, FMEA, řízení rizik, CAFM, insourcing služeb, outsourcing služeb, komplexní facility management, správa budov, preventivní údržba, totálně preventivní údržba, údržba orientovaná na spolehlivost facility management, commissioning, technical facility management, FMEA, risk management, CAFM, insourcing, outsourcing, complex facility management, management of buildings, preventive maintenance, total preventive maintenance, reliability oriented maintenance [1]
  Facility management, Facility Management Auditu, audit, podpůrné procesy, nástroj pro hodnocení efektivního fungování Facility managementu Facility management, Facility Management Audit, audit, support processes, tool for valuation of effectiveness of FM [1]
  Facility Management, Facility manager, controller, Computer-aided facility management, Alstanet Facility Management, passportisation, passport, code, workflow [1]