Now showing items 1-1 of 1

  • Studie proveditelnosti malé vodní elektrárny 

   Author: Hlavatý Jan; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Předmětem bakalářské práce je popis stávajícího stavu a variant plánované rekonstrukce malé vodní elektrárny v Dobřichovicích na řece Berounce, ř. km 16,117. Součástí práce je dále odhad investičních a provozních nákladů ...