Show simple item record

CFD analysis of the spacer grids and mixing vanes effect on the flow in the TVSA-T fuel assemblydc.contributor.advisorŽelezný Václav
dc.contributor.authorJuklíček Jakub
dc.date.accessioned2014-06-27T11:23:21Z
dc.date.available2014-06-27T11:23:21Z
dc.date.issued2014-06-27
dc.date.submitted2014-06-27 13:03:27.0
dc.identifierKOS-498985552405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/23678
dc.description.abstractPráce je zam??ena na studii vlivu kombinované distan?ní m?í?ky palivové kazety TVSA-T na proud?ní ve vybrané ?ásti palivové kazety. Významná ?ást práce je v?nována tvorb? detailní zjednodu?ené geometrie a výpo?etní sít?. Ve zjednodu?ené geometrii je provedena CFD simulace pro studium vlivu podp?rné a turbulizující ?ásti distan?ní m?í?ky na proud?ní v simulované ?ásti kazety. Výsledky CFD simulace podávají názornou p?edstavu o vlivu distan?ní m?í?ky na charakter proud?ní.
dc.description.abstractThis thesis is focused on the TVSA-T combined spacer grid effect on the flow in the chosen part of the fuel assembly. Significant part of the thesis is focused on the mesh generation in the simplified detailed geometry in the chosen part of the fuel assembly. CFD simulation is performed in this simplified geometry and the results illustrate the flow affected by the support part of the grid and by the mixing vanes.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectPalivová kazeta TVSA-T, distan?ní m?í?ka, turbulizující lopatky, CFD simulace, turbulentní proud?nícze
dc.titleCFD analýza vlivu distančních mřížek a turbulizujících lopatek na proudění ve vybrané části palivové kazety TVSA-T
dc.titleCFD analysis of the spacer grids and mixing vanes effect on the flow in the TVSA-T fuel assemblyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.date.updated2014-06-27T11:23:21Z
dc.date.accepted2013-09-09 00:00:00.0
dc.contributor.refereeVyskočil Ladislav
dc.description.departmentústav energetikycze
theses.degree.nameIng.cze
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorFakulta strojnícze
theses.degree.programmeJaderná energetická zařízenícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record