Now showing items 1-1 of 1

  • Preimplantační vyšetření chromozomových abnormalit v raných lidských embryích 

   Author: Vitnerová Tereza; Supervisor: Jarošíková Taťána; Opponent: Blaha Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Nejčastější příčinou reprodukčních neúspěchů především u starších žen je výskyt chromozomových abnormalit v raných lidských embryích. Hlavním cílem preimplantačního testování embryí je proto zabránit přenosu aneuploidního ...