Now showing items 1-1 of 1

  • Drogy a drogová problematika v hlavním městě Praze 

   Author: Vejražková Veronika; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Vykopalová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Obsahem bakalářské práce je drogová problematika v hlavním městě Praze u skupiny adolescentů. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů v oblasti drogové problematiky, rozdělením drog, uvedením nejčastěji zneužívaných ...