Now showing items 1-1 of 1

  • Postavenie Protónového centra v liečbe zhubných nádorov 

   Author: Vaľková Jozefína; Supervisor: Rosina Jozef; Opponent: Badraoui Čuprová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Bakalárska práca s názvom Postavenie Protónového centra v liečbe zhubných nádorov pozostáva z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sú uvedené základy protónovej terapie a cyklotrónu. Ďalej teoretická časť ...