Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti zneužití nebezpečných chemických látek a jejich směsí 

   Author: Retter Jan; Supervisor: Hon Zdeněk; Opponent: Skřehot Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Nebezpečné chemické látky a směsi, dále jen NCHL, jsou neodmyslitelnou součástí našeho světa. Jednotlivé nebezpečné vlastnosti jako toxicita, žíravost, výbušnost, hořlavost, dráždivost a další, nalézají nejen své využití, ...