Now showing items 1-4 of 4

  • Krizová připravenost Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje 

   Author: Bowers Anna; Supervisor: Ralbovská Denisa Charlotte; Opponent: Šeblová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Naše bakalářská práce se věnuje problematice zdravotnické záchranné služby jako takové a následně se zaměřujeme na připravenost Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, a to především z pohledu připravenosti ...
  • Problematika zvládání extremismu z pohledu Policie ČR 

   Author: Beneš David; Supervisor: Ralbovská Denisa Charlotte; Opponent: Agh Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce je zaměřena na problematiku extremismu na území České republiky z pohledu Policie ČR. Tedy z pohledu hlavního aktéra v boji s extremismem a jeho nezákonnými projevy. Jedná se o problematiku, která představuje ...
  • Příprava a výcvik pořádkových jednotek Policie České republiky na mimořádné události 

   Author: Pavlát Martin; Supervisor: Ralbovská Denisa Charlotte; Opponent: Líbal Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Obsahem bakalářské práce je problematika přípravy a výcviku pořádkových jednotek Policie ČR na mimořádné události. Práce jak již z názvu vyplývá, je zaměřena na zhodnocení přípravy policistů a vzájemnou spolupráci pořádkových ...
  • Využití poznatků multikulturality v pomáhajících profesích 

   Author: Ralbovská Denisa Charlotte; Supervisor: Brukkerová Darina; Opponent: Ozorovský,CSc. Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)