Now showing items 1-1 of 1

  • Přístup příslušníků Policie České republiky k osobám s duševním onemocněním 

   Author: Purmann Miroslav; Supervisor: Páv Marek; Opponent: Čupr Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá přístupem příslušníků PČR k osobám s duševním onemocněním. V teoretické části je popsána historie psychiatrie, přístup k psychicky nemocným od starověku po současnost, dále jsou popsány ...