Now showing items 1-2 of 2

  • Odborná znalost anglického jazyka v práci zdravotnického záchranáře 

   Author: Janáková Tereza; Supervisor: Vrábelová Lucia; Opponent: Procháska Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Předmětem bakalářské práce je znalost anglického jazyka v práci zdravotnického záchranáře na Zdravotnických záchranných službách (dále jen ZZS) v České republice (dále jen ČR). Práce je zaměřena především na komunikaci ...
  • Úkoly letecké služby Policie České republiky v rámci ochrany obyvatelstva 

   Author: Rabiňáková Libuše; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Procháska Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Cílem bakalářské práce je popis úkolů Letecké služby Policie České republiky v rámci ochrany obyvatelstva. V teoretické části jsou prvotně vymezeny základní pojmy, které se vztahují k Letecké službě Policie České republiky ...