Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti a způsoby ochrany obyvatelstva před povodněmi v Praze 

   Author: Preiningerová Šárka; Supervisor: Sedlák Josef; Opponent: Halaška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku ochrany obyvatelstva před povodněmi v hl. m. Praze. Práce má teoreticko - empirický charakter, je využito literárních zdrojů a praktických zkušeností, které jsem získala téměř ...