Now showing items 1-4 of 4

  • Ošetřovatelská péče o pacienta léčeného pomocí eliminačních metod 

   Author: Jarníková Barbora; Supervisor: Dingová Šliková Martina; Opponent: Pfefferová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče pacienta, který je léčený pomocí jedné z eliminačních metod. Cílem práce je demonstrovat náročnost a úskalí ošetřovatelské péče o pacienta v závažném zdravotním ...
  • Prevence nozokomiálních nákaz v intenzivní péči 

   Author: Bauer Karel; Supervisor: Dingová Šliková Martina; Opponent: Pfefferová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
  • Prevence nozokomiálních nákaz v intenzivní péči 

   Author: Bauer Karel; Supervisor: Dingová Šliková Martina; Opponent: Pfefferová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Syndrom vyhoření a možnosti jeho řešení v profesi zdravotnického záchranáře 

   Author: Konečná Pavla; Supervisor: Vrábelová Lucia; Opponent: Pfefferová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)